Ερευνητικό Πρόγραμμα Μουσική και Οργονομία

 

Επισκεφτείτε το blog του προγράμματος!

 

Το πρόγραμμα αφορά τη συσχέτιση της Μουσικής με το καινοτομικό έργο του γιατρού και επιστήμονα, Βίλχελμ Ράιχ, το οποίο ονομάστηκε από τον ίδιο, Οργονομία. Το έργο αυτό αφορά τις ανακαλύψεις του γύρω από τη λειτουργία της Βιοενέργειας – Οργόνη και την επίδραση της στο χαρακτήρα του ατόμου αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

 

Μέσα από τις βιοενεργειακές ανακαλύψεις του Ράιχ λοιπόν, θα επιχειρήσουμε να δούμε πως αυτές συνδεόνται με τη μουσική και συγκεκριμένα πως μπορούμε να επωφεληθούμε από αυτές τόσο στον τομέα της καλλιτεχνικής έκφρασης της μουσικής – σύνθεση, εκτέλεση- όσο και εκπαιδευτικά αλλά και μουσικολογικά. Η Μουσική λέγεται ότι είναι το μέσο, το κανάλι έκφρασης της “ψυχής”. Αν λοιπόν αυτό που λέμε ‘ψυχή’ είναι η Ζωτική Ενέργεια (Οργόνη) που ελέγχει και ρυθμίζει τις λειτουργίες του ζωντανού οργανισμού και ‘έκφραση’ το συγκινησιακό αποτέλεσμα αυτής της βιονενέργειας που αντιδρά σε ερεθίσματα του περιβάλλοντος, τότε αναμφισβήτητα η Μουσική σχετίζεται και συνδέεται άμεσα με την Οργονομία!

 

Αγγίζουμε τον τομέα αυτό για πρώτη φορά στην ιστορία της μουσικής έρευνας. Εκτός από τη δυσκολία του ότι ελάχιστες είναι οι σχετικές αναφορές που υπάρχουν ώστε να βασιστούμε σε αυτές, έχουμε να αντιμετωπίσουμε ευρύτερα και την άγνοια του κοινού για το έργο του Βίλχελμ Ράιχ, καθώς αυτό είναι ως επί το πλείστον άγνωστο, αφού θεωρείται,”αιρετικό” ως προς τις συμβατικές επιστημονικές και κοινωνικο-ψυχολογικές τοποθετήσεις. Προς τους ενδιαφερόμενους και εμπλεκόμενους με κάθε τρόπο στην προσπάθεια αυτή, η απόκτηση βασικών γνώσεων γύρω από την Οργονομία, θεωρείται ζωτικής σημασίας στοιχείο για την κατανόηση του project αυτού. Για το σκοπό αυτό είμαστε στη διάθεσή σας να προσφέρουμε (αφιλοκερδώς) οποιαδήποτε ενημέρωση και επιμόρφωση γύρω από τους τομείς της Οργονομίας. Διαθέτουμε πλούσια βιβλιοθήκη με έργα του Βίλχελμ Ράιχ καθώς και άλλο σχετικό έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, Συσσωρευτή Οργόνης σε μορφή κουβέρτας - οργονοκουβέρτα και εργαστηριακό μικροσκόπιο.

 

Το πρόγραμμα υποστηρίζεται από το Κέντρο Οργονομικών Μελετών – ΚΟΜΕΛ, το Center for Orgonomic Research and Education – CORE, το Music & Beyond Workshops καθώς και από ανεξάρτητους εθελοντές.

 

Αναμένουμε το ενδιαφέρον και την υποστήριξή σας!

 

Χρήστος Πεχλιβάνης, 8 Απριλίου 2011