Εξοπλισμός

Το ΚΟΜΕΛ αποτελεί ένα δίκτυο ανθρώπων χωρίς κάποια κεντρική βάση ή εργαστήριο. Κατά τόπους εργαστήρια, γραφεία ή βιβλιοθήκες συντελούν στην πραγμάτωση των σκοπών του. Στον εξοπλισμό του ΚΟΜΕΛ κατά τόπους αυτή τη στιγμή περιλαμβάνονται τα ακόλουθα:

 

 • Οπτικά μικροσκόπια (με δυνατότητα μεγένθυνσης μέχρι και 25*250=6250 φορές!)
 • 10πλος και 3πλος οργονοσυσσωρευτής ανθρώπινων διαστάσεων
 • Πειραματικές διατάξεις συσσώρευσης διαφόρων τύπων
 • Οργονοκουβέρτες διαφόρων μεγεθών και στρώσεων
 • Πειραματικoί μετρητές οργονοενέργειας Heliognosis
 • Βασικός εξοπλισμός χημικού εργαστηρίου
 • Ψηφιακά μετεωρολογικά συστήματα
 • Καταγραφικά θερμόμετρα ακριβείας
 • 10πλο και 3πλο οργονοβόλο
 • Kilnescrene Aura Goggles
 • Μετρητές Geiger–Müller
 • Συσκευές αποστείρωσης
 • Spectrum analyzers
 • Ζυγαριές ακριβείας
 • Ηλεκτροσκόπια
 • DOR-buster
 • Τηλεσκόπια
 • Ρότοργκον
 • Luxόμετρο
 • Εκκρεμή